TKP HEADLINE

ห่อหมกปลาป้าเขียด

 ข้อมูล/รายละเอียดภูมิปัญญาท้องถิ่น นางมาลี ชุ่มใจ เป็นผู้นำสตรีในชุมชน เพราะเป็นแม่บ้านของท่าน กำนัน สุริยา ชุ่มใจ กำนันตำบลอ่าวลึกใต้และมีความรู้ความสามารถในการทำอาหารคาวหวานต่างๆเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยเฉพาะของหมกปลาเป็นที่ยอมรับของผู้คนในอำเภออ่าวลึก และในช่วงวันสารทเดือนสิบก็จะทำขนมตามประเพณีด้วย การทำอาหารได้รับถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ ซึ่งเป็นคนไม่หวงวิชาความรู้ ได้นำมาถ่ายทอดให้กับน้องๆ ของสามี ซึ่งการพัฒนาตนเองนั้นมีการพัฒนาอยู่เสมอและได้นำมาขายในตลาดนัดชุมชนทุกวันพุธ อาหารที่เป็นที่รู้จักของคนในชุมชน เช่น ห่อหมกปลา ขนมจีน 3 น้ำยา ขนมเทียน ขนมสอดไส้  อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดกระบี่. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand