TKP HEADLINE


การทำผ้ามัดย้อม

 


การทำผ้ามัดย้อม คือ การทำให้ผ้าเกิดสีหรือเกิดรอยต่างๆ โดยใช้เทคนิคการทำลวดลายโดยการมัด การพับ การเย็บ และใช้อุปกรณ์อื่นๆ ให้เป็นลวดลายตามที่ต้องการ ซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณ โดยในแต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลต่อวัตถุดิบในการทำผ้ามัดย้อม และในพื้นที่ตำบลทรายขาว เป็นอีกพื้นที่ที่ต้องการส่งเสริมให้มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนำผ้ามัดย้อมมาเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและมีรายได้เพิ่มขึ้น


นำผ้ามามัดสร้างลวดลายด้วยอุปกรณ์ เช่น ยาง เชือกฟาง ไม้ ก้อนหิน ฯลฯ   ก่อนนำผ้าไปต้มกับน้ำสีใบโกงกาง 1 ชั่วโมง  ระหว่างต้มใช้ไม้ยกผ้าขึ้นลงเพื่อให้ทำปฏิกิริยากับอากาศเป็นระยะ

นำผ้าที่ย้อมสี ลงแช่ใน โคลนร้อน เพื่อให้สีติดทนกับเนื้อผ้า  ก่อนนำไปล้างด้วยน้ำสะอาด ขั้นตอนนี้ถ้าสีที่ได้ยังไม่เข้มพอ หรือยังไม่พอใจ ก็นำไปย้อมซ้ำจนกว่าจะพอใจ

ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อมสีใบโกงกาง


หลักสูตรกลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมสีใบโกงกาง


โดย กศน.ตำบลทรายขาว อ.ทรายขาว จ.กระบี่


วิทยากรผู้สอน นางจินดา ละงู  โทร ๐๘๒๕๕๖๖๙๑๒


ครู กศน.ตำบล นางสาวอภิชญา  ยู้โสบ โทร ๐๙๕ ๕๗๖๘๔๑๗


กลุ่มของผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์

นางธิดานันทน์  พิรุณรัตน์ โทร ๐๘๗๒๙๑๓๗๗๑

รพ.สต.บ้านทรายขาว ม.๒ ตำบลทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ๘๑๑๗๐

ราคาผลิตภัณฑ์/บริการ

ราคาขายกระเป๋า ๑๐๐-๕๕๐ บาท

ผ้าพันคอ ๑๕๐- ๒๕๐ บาท

๓.๒ ผลการดำเนินงานในเชิงคุณภาพ    อ่านต่อเพิ่มเติม

วัดเขาหัวสิงห์

วัดเขาหัวสิงห์


วัดเขาหัวสิงห์

ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่


เป็นวัดที่ทางเข้าค่อนข้างลึก แต่ลึกๆนั้นมีความงดงามซ่อนอยู่ เข้าไปเจออุโบสถสีทองอร่ามตา เคียงข้างเขาหินปูสีเขียวสด ทำให้วัดแห่งนี้ดูโดดเด่น สวยงาม สงบ ร่มรื่นมากค่ะ เป็นวัดที่สร้างได้ไม่นาน ยังดูใหม่อยู่ ถึงจะไม่ใหญ่มาก แต่ ว้าว ดีต่อใจมากค่ะ แนะนำเลยค่ะหากไปกระบี่ ลองไปชมดูนะ 

อ่านต่อเพิ่มเติม

การเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม

 การเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม

พื้นที่อำเภอปลายพระยา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเป็นแหล่งเพาะปลูกปาล์มน้ำมันเป็นส่วนใหญ่ในกระบวนการผลิตพบว่ามีทรัพยากรที่เหลือจากการสกัดน้ำมันปาล์มของโรงงานในพื้นที่ นั่นคือ ทะลายปาล์ม ที่ไม่มีประโยชน์ ดังนั้น ประชาชนในชุมชน จึงได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ได้ใช้ประโยชน์จากทะลายปาล์มที่ไร้ราคา เปลี่ยนจากขยะมูลฝอยให้เกิดมีมูลค่าขึ้น คือ การเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์มเป็นการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งที่น่าสนใจอีกทั้งเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม ยังมีคุณค่าทางโภชนาการมีโปรตีนสูงเหมาะสำหรับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

อ่านต่อเพิ่มเติม

การเลี้ยงแพะ ตำบลเขาเขน อ.ปลายพระยา


เกษตรกรสามารถเลี้ยงแพะได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงแบบผูกล่าม โดยหาหญ้าไว้ให้ มีน้ำไว้ให้ หรือเลี้ยงแบบขังคอก ก็จะให้แพะเนื้อ กับแพะนมทุก ๆ พันธุ์แยกกันอยู่ในคอก มีแปลงหญ้าไว้ให้กิน หรือบางครั้งตัวผู้เลี้ยงเองก็หามาให้ เงินทุนไม่สูง ควรมีน้ำและอาหารข้นร่วมด้วย เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ใหกับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งนะคะ สนใจติดต่อได้คะ


เพลงบอก (ครูเพลงบอก) ตำบลเขาต่อ

 

พลงบอกเป็นเพลงพื้นเมืองที่นิยมเล่นทั่วไปในสังคมภาคใต้ เพลงบอกคณะหนึ่งมีแม่เพลง ๑ คน และลูกคู่อีก ๔-๖ คน การร้องเพลงบอกใช้ภาษาถิ่นปักษ์ใต้ โดยร้องด้นเป็นกลอนสดใช้ปฎิภาณร้องไปตามเหตุการณ์ที่พบเห็น หรือแต่งขึ้นมาเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆ แม่เพลงต้องมีความรอบรู้ มีไหวพริบดี และฝึกฝนจนแม่นยำในเชิงกลอน เพลงชนิดนี้จะร้อง

การทำกระเป๋าผ้าปักด้วยมือ

 


กศน.ตำบลเขาต่อ จัดการศึกษาต่อเนื่อง การพัฒนาอาชีพ การทำกระเป๋าผ้าปักด้วยมือ

กระเป๋าถือเป็นสิ่งของที่จำเป็นที่สุดของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก ถ้าไม่มีกระเป๋าเราก็จะต้องหอบข้าวของต่างๆทำให้ไปไหนมาไม่ค่อยสะดวกในการเดินทางสักเท่าไร ดังนั้นกระเป๋าจึงมีส่วนช่วยในการเก็บข้าวๆ ต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็น เครื่องสำอาง หนังสือ เงิน โทรศัพท์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เราอยากจะพกหรืออยากจะใส่เคลื่อนย้ายของ เหล่านั้น กระเป๋ามีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า สตางค์ มีไว้สำหรับใส่เงิน ไว้จ่ายชำระ มากมาย ดังนั้นกระเป๋า ผ้าปักด้วยมือเป็นงานที่เย็บปักด้วยมือ สมัยก่อนจะมีการเย็บผ้า งานฝีมือในการเย็บจะไม่ประณีตและไม่เรียบร้อย เพราะทำไว้ใช้กันเอง ในครัวเรือนและเป็นของฝากกับผู้ที่มาเยี่ยมเยือน ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบการเย็บปัก ลายเส้น ลวดลาย สีสัน เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย แต่ยังไม่ทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการเย็บปักด้วยมือ ลายเส้นและลวดลาย มี ลักษณะที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงกลายเป็นการทำกระเป๋าผ้าปักด้วยมือในรูปแบบใหม่ ที่มิใช่เพียง แค่การเนาผ้าที่ใช้ในครัวเรือนที่เย็บจากฝ้ายหรือนุ่นใช้ภายในครอบครัวเรือนอยู่แล้ว ความรู้ประสบการณ์การทำกระเป๋าผ้าปักด้วยมือ มาประยุกต์ดัดแปลง และได้พัฒนาชิ้นงานเป็นการทำกระเป๋าผ้าปักด้วยมือ และในปัจจุบันแนวโน้ม ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ปักด้วยมือหรืองาน “Handmade” นั้น มีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
น้ำตกบางเท่าแม่

 น้ำตกบางเท่าแม่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ร่วมกันของ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 บ้านบางเท่าแม่ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ หางจากถนนสายนาเหนือ-พนม ระยะทาง 3 กม.ยังสภาพความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดกระบี่. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand